Thursday, 21 April 2016

21st April 2016

Sao Miguel (Carlos Ribeiro)
Redshank, Tringa totanus, 1, Mosteiros
Spotted Sandpiper, Actitis macularius, 1, Mosteiros

Terceira (Ricardo Bispo)
Wood Sandpiper, Tringa glareola, 1, Lagoa do Junco
Redshank, Tringa totanus, 1, Cabo da Praia

No comments:

Post a Comment